פעילות סימולטור נהיגה משאית והדרכת נהיגה מתקדמת 

הסימולטור כולל בתוכו את כל סוגי הרכב הכבד בכל המשקלים.

 

משאית, מיכלית, סמי טריילר, מערבל בטון, פול טריילר מרובה סרנים, אוטובוס עירוני, אוטובוס בינעירוני, אמבולנס, כבאית קלה וכבאית כבדה.

אנו נתאים למתרגלים את כלי הרכב המצוי בידיהם, בסביבות עבודה שונות ובכל התנאים האפשריים. המתרגל יחווה בזמן קצר את הסכנות והאירועים בכביש וילמד להתמודד עמם.

היעדים שלנו באימון הם:

 • חיסכון ניכר בדלק, שמן ובלמים (עבודה נכונה עם דוושת הדלק, ריטארדר ובלמים אל מול תנאי הדרך).

 • חיסכון ניכר בתאונות והשבתת כלי רכב (תצפית נכונה קדימה ועבודה אל מול מסיחי דעת).

 • כיבוד שם החברה ע"ג דופן המשאית.

הרצאת נהגים

מצגת לנהגים הנוגעת לכל נושאי הנהיגה ברכב חירום. בד"ח, ישיבה וכוונונים.

צמיגים, חלוקת מטען , פח"ע , מחסומים והתגברות על איומים, טיפים להתגברות על הסחי דעת, תצפית קדימה בכביש תוך כדי נהיגת חירום וטיפים להישרדות בכביש.

סימולטור נהיגה

התנסות ואימון בסימולטור הרכב המתקדם בעולם ותרגול במגוון נושאים כגון:

זמן תגובה, אלכוהול, הישרדות בכביש, נהיגה חסכונית, נהיגה בתנאי מזג אויר שונים ונהיגה תחת הסחי דעת, קרח ושמן בכביש, תצפית נכונה קדימה וחיפוש הפתעות בכביש.

הדרכת נהיגה מתקדמת

הנחיית נהגים בראיית נהג אפקטיבית לתאי שטח קדימה לצפות הפתעות, תוך כדי דגש על המשימות הבאות:

 • אחיזת הגה, ביסוס זמן תגובה תחת הסח דעת, נהיגה תחת לחץ.

 • טיפים לנהיגה תחת היסח דעת

 • היגוי נכון, בחירת קו התקדמות ותרגול בלימות מדודות.

 • ארגון אופטימלי של תא הרכב תדלוק+ צמיגים

 • ירידה ועלייה משוליים

 • נוהל עצירה בשוליים

 • האצה רציפה למהירות נכונה ביציאה להתמזגות

 • בלימות והאטה נכונים ושימוש בהילוכים

 • עקומות והעברות משקל

 • העברת משקל לפני ואחרי סיבוב בסיוע עבודת גיר וסל"ד

 • עקיפות ויציאה ממצבי חירום