accident%20road%206%20snapshotYouTube_full-color_icon_%282017%29
accident%20Kabri%203YouTube_full-color_icon_%282017%29
שחזור תאונות מתאים להדרכות ולמטרות חקירה משטרתית

בשיתוף עם חברת "חכם בדרכים הדמיות", אנחנו משחזרים בדיוק רב תאונות קטלניות וכמעט קטלניות, שתועדו ושהנהגים המעורבים היו יכולים למנוע אותן.
ההדמיה עוזרת להבין את הסיבות להתרחשות התאונה ואת מהלך התאונה לפרטי פרטים ומנקודות מבט רבות. 
ניתן לצפות בשחזור כסרטון יוטיוב, אך גם ניתן ליצור אותה כאימון נהיגה במציאות מדומה.
השחזורים נבנים למטרות הדרכה וחקר, אך אינם משמשים כראיות משפטיות.